10%
Dobra lokalizacja to przede wszystkim lokalizacja dobrze widoczna!

Zarówno wjazd na działkę jak i obszar przeznaczony do manewrowania samochodami powinny być łatwo dostępne i wygodne. Rekomendujemy aby zarówno myjnia jak i działka, na której odbędzie się budowa myjni, posiadały niezależny wjazd i wyjazd, co niezaprzeczalnie usprawnia korzystanie z myjni i zapobiega powstawaniu ewentualnych sytuacji kolizyjnych.
20%
Umowa kupna lub najmu terenu

Myjnia może powstać zarówno na kupionej jak i wynajętej działce. Należy pamiętać, że postawienie myjni wiąże się z uzyskaniem zgody lokalnych władz na realizację inwestycji (uzyskanie pozwolenia na budowę). Z tego powodu właśnie zalecamy wynegocjowanie warunku, że umowa (kupna lub najmu) wejdzie w życie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. Minimalny rekomendowany czas umowy najmu terenu nie powinien być krótszy niż 10 lat.
80%
Prace ziemne

Ten etap oznacza rozpoczęcie budowy myjni, obejmuje przygotowanie posadzki pod myjnię, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Klient może przygotować teren we własnym zakresie lub zlecić to firmie Abox. Ten etap inwestycji zajmuje zwykle około 1 miesiąca.
95%
Postawienie myjni

Jeśli posadzka jest już gotowa możemy bez przeszkód dostarczyć myjnię i rozpocząć budowę myjni. Nasi technicy zajmą się zainstalowaniem kontenera technicznego, postawieniem konstrukcji i podłączeniem wszystkiego tak, aby myjnia działała bez zarzutu!
Jak tylko montaż zostanie zakończony, należy powiadomić lokalne władze o gotowości do rozpoczęcia działalności.