Koszt budowy myjni

Od czego zależy cena?

Ile kosztuje własna myjnia samochodowa? Wszystko uzależnione jest od ilości stanowisk, od wybranych opcji oraz od właściwości danego terenu.

  • Myjnia dwustanowiskowa z posadzkami: od 270000 zł
  • Myjnia trzystanowiskowa z posadzkami: od 350000 zł
  • Myjnia czterostanowiskowa z posadzkami: od 430000 zł
  • Myjnia pięciostanowiskowa z posadzkami: od 500000 zł
  • Myjnia bezdotykowa sześciostanowiskowa z posadzkami: od 560000 zł

Zadaszenie, elementy techniczne, urządzenia dodatkowe to zmienne które generują wyższy koszt ale także wyższy standard wykonania usługi. Kolejnym elementem wpływającym na cenę własnej myjni są prace budowlane wykonywane na działce (np. przyłącza, utwardzenie gruntu, brukowanie).

Tylko ABOX system uwzględnia takie koszty po wstępnej koncepcji, co pomaga uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Choć warto tutaj podkreślić, że ostateczna cena przyłączy może nastąpić na podstawie projektu budowlanego. ABOX system ma ogromne doświadczenie w wielu krajach, którym chętnie się podzieli nawet w zakresie szacunku cen.

Finansowanie myjni bezdotykowej – Jakie są dostępne możliwości finansowania

Leasing operacyjny

Myjnię można sfinansować za pomocą leasingu. Spłata rat czynszu leasingowego jest korzystnie opodatkowana, dlatego że opłaty leasingowe w całości można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Pewnie zgodzisz się, że nowe auto w leasingu to czysty koszt, który w bardzo niewielkim stopniu przekłada się na większą sprzedaż.

Obroty myjni w normalnych warunkach są w stanie pokryć kwotę każdej raty czynszu leasingowego, dzięki czemu myjnia jest w stanie sama się spłacić.

Dlaczego ABOX system poleca leasing jako formę sfinansowania myjni bezdotykowej?

Leasing operacyjny – polega na przekazaniu przez finansującego (leasingodawcę) na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe). Zazwyczaj okres trwania umowy leasingu operacyjnego jest krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu, jednak okres ten nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu (a w przypadku myjni bezdotykowej 5 lat).

Umowa leasingu operacyjnego może zawierać opcję wykupu przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy, co znaczy że myjnia po zakończeniu spłaty wszystkich rat leasingowych, myjnia staje się twoją własnością.

Myjnia bezdotykowa to inwestycja, która się opłaca:

  • prostsza procedura zawarcia umowy
  • masz możliwość ustalania wysokości pierwszej wpłaty oraz elastyczność rat
  • koszty wynikające z rat leasingowych są kosztem uzyskania przez Ciebie przychodu
  • możliwość ustalania wartości wykupu myjni na koniec umowy leasingowej

Ponadto posiadamy autoryzację Europejskiego Funduszu Leasingowego oraz Santander Leasing. To efekt lat naszej rzetelnej pracy i realizacji wielu transakcji. Dlatego łatwiej i szybciej przeprowadzimy Cię przez procedury związane z uzyskaniem leasingu na Twoją myjnię bezdotykową.

Kredyt inwestycyjny

Ta opcja wymaga bardziej skomplikowaną procedurę (zazwyczaj bank) oraz wymaga więcej zabezpieczeń.