Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako ABOX System Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Poprzecznej 17 (05-083 Wierzbin) w świetle przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub drogą mailową pod adresem kontakt@aboxsystem.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy pierwszym kontakcie wykonywania usług dla Państwa i sprzedaży naszych produktów, wykorzystujemy w następujących celach:

1) Zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy słownej bądź sporządzonej w formie pisemnej, w tym zapewnienia poprawnej jakości świadczonych usług, sprzedaży zamówioych przez Państwa produktów, ustalenia wszelkich szczegółow dotycząch realizacji budowy myjni, wykonania montażu, wykonania serwisu, realizacji zamówień itd. (art. 6 ust. 1 b RODO)

2) Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np. przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji umów sprzedaży, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: -przez cały czas wykonywania obowiązków i postanowień łączącej nas umowy -przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. dane księgowe -przez cały czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obwiązku np. otrzymać karę od instytucji państwowych

3) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potwrzeby wewnętrzne (np. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju firmy itp.)

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży (np. myjni bezdotykowej, części zamiennych, usług serwisowych, środków myjących itp.) wymagamy podania przez Państwa następujących danych: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu inwestycji, numer telefonu oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy a niepodanie ich, spowoduje brak możliwości skorzystania z usług i oferty produktowej naszej firmy.

Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Wersja papierowa Państwa danych (umowy kupna-sprzedaży, protokoły zadawczo-odbiorcze itp.) przechowywane są w archiwum firmy. Pomieszczenie to zlokalizowane jest w budynku z monitoringiem CCTV i zaawansowanymi systemami alarmowymi.

Wersja elektroniczna Państwa danych przechowywana jest w systemie informatycznym. Dostęp do danych zabezpieczony jest loginem i hasłem, dostęp do nich mają jedynie osoby aktualnie zatrudnione w ABOX System Poska, dostęp do danych jest ograniczony tylko do danych niezbędnych pracownikowi w danym momencie.

Komu przekazujemy Państwa dane?

a) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych b) podmiotom świadczącym działalność pocztową lub kurierską c) podmiotom świadczącym usługi finansowe (np. bank, firma leasingowa)- na Państwa wniosek d) sądom i organom państwowym- na podstawie wyroku sądu lub innej wiążącej podstawy prawnej

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Aktualnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący UE, Norwegię, Lichtenstein i Islandię)

Przysługujące Państwu uprawnienia:

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: a) sprostowanie/ poprawienie danych, b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, c)ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie- stosownie do złożonego wniosku), d)dostęp do danych ( o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych) e)przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie ABOX System Polska Sp.z o.o., przy ul. Poprzecznej 17 w Wierzbinie. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą prawną wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej systuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykarzemy, iż istnieją: a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, świadczenia usługi, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mogą Państwo mnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt

Nasze dane kontaktowe: ABOX Sysyem Polska Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 17, 05-083 Wierzbin email: kontakt@aboxsystem.pl

Strona posługuje się plikami typu „cookies”, czyli tzw. „ciasteczkami”. Wyjaśniamy, że są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania naszego serwisu przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Zebrane dane służą ABOX System do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • Cookies sesyjne — tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.
  • Cookies stałe — ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z serwisu i są przechowywane przez dłuższy czas (np. przechowują ciasteczko z informacją o wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies przez nasz serwis.
  • Cookies zewnętrzne — pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na aboxsystem.pl wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu.
  • Cookies reklamowe — pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W związku z korzystaniem z „ciasteczek” możemy tym z Państwa, których dane kontaktowe pozyskaliśmy ww. drogą wysyłać tzw. niezapowiedziane wiadomości, pod pojęciem, których rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu, usług i produktów (np. zmiany teleadresowe, wewnętrzne promocje, informacje o nowościach itp.), wiadomości niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje typowo komercyjne. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe. Ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. Jeśli nie życzycie sobie Państwo otrzymywania tego typu wiadomości, prosimy poinformować nas o tym, kontaktując się na adres kontakt@aboxsystem.pl