1/7 Lokalizacja

Dobra lokalizacja to przede wszystkim lokalizacja dobrze widoczna!

Zarówno wjazd na działkę jak i obszar przeznaczony do manewrowania samochodami powinny być łatwo dostępne i wygodne. Rekomendujemy aby zarówno myjnia jak i działka, na której odbędzie się budowa myjni, posiadały niezależny wjazd i wyjazd, co niezaprzeczalnie usprawnia korzystanie z myjni i zapobiega powstawaniu ewentualnych sytuacji kolizyjnych.

2/7 Wybór działki

Podpisanie umowy zakupu/dzierżawy myjni

Po podjęciu decyzji dotyczącej adekwatnej konfiguracji myjni, nadszedł czas na podpisanie umowy zakupu instalacji. W dokumencie tym sprecyzowane zostaną: wszelkie kwestie techniczne dotyczące urządzenia, warunki dostawy i gwarancji, kwestie serwisowe (pogwarancyjne) oraz zakres wsparcia projektowego.

3/7 Projekt budowlany

Projekt powinien zostać przygotowany przez architekta na podstawie dokumentacji przekazanej przez naszą firmę i zaadaptowany zgodnie z uzgodnioną wersją i konfiguracją myjni. Projekt musi zostać przedstawiony odpowiednim władzom w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Jak tylko wydana zostanie decyzja pozytywna, możemy ruszać pełną parą!

4/7 Roboty budowlane

Ten etap oznacza rozpoczęcie budowy myjni, obejmuje przygotowanie posadzki pod myjnię, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Klient może przygotować teren we własnym zakresie lub zlecić to firmie Abox. Ten etap inwestycji zajmuje zwykle około 1 miesiąca.

5/7 Dostawa i montaż myjni

Jeśli posadzka jest już gotowa możemy bez przeszkód dostarczyć myjnię i rozpocząć budowę myjni. Nasi technicy zajmą się zainstalowaniem kontenera technicznego, postawieniem konstrukcji i podłączeniem wszystkiego tak, aby myjnia działała bez zarzutu!
Jak tylko montaż zostanie zakończony, należy powiadomić lokalne władze o gotowości do rozpoczęcia działalności.

6/7 Uruchomienie i Szkolenie

Podczas pierwszych dni działania myjni, nasi technicy przeprowadzą szkolenie dla Twoich pracowników, dotyczące prawidłowej obsługi urządzeń. Zależy nam bowiem aby instalacja działała bez zarzutu tak aby zapobiec niepotrzebnym przestojom.

7/7 Prowadzenie i serwis myjni

Oferujemy profesjonalną pomoc techniczną świadczoną przez wykwalifikowanych serwisantów, zarówno bezpośrednio na miejscu instalacji jak również za pośrednictwem telefonu, Skype’a czy emaila. Naszym priorytetem jest aby Twój biznes pracował nieprzerwanie 24/7!